Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 154A Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố sa Đéc
Điện thoại 0673864732
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)