Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Quốc lộ 1A, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103859472
Fax 05103811287
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)