Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, huyện Hoà An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Nước hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263860187
Fax 0263860487
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)