Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nghiên cứu và phát triển thị trường chè
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng
Điện thoại (04)36250908
Fax (04)36251801
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)