Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 173 Trung Kính Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội
Điện thoại 0437843061
Fax 0437844156
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)