Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 27 đường Lý Công uẩn, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733884203
Fax 0733884203
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)