Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Mỹ Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 127B Đinh Tiên Hoàng Phường 3 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38410088
Fax (08)38411872
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)