Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Mắt trung ương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 85 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại (04)39437005
Fax (04)39454956
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)