Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng huyện Cai Lậy
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 4/76, đường 30/4, khu 3, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733829898
Fax 0733826662
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)