Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cty TNHH Bình Phú
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 53-59 đường Bình Phú, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 349238948239
Fax 495849056
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)