Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Phổ Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803764804
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)