Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Điều phối dự án
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phòng 302 Chung cư cao cấp Vườn Đào, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại (04)22239692
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)