Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án giao thông 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 1, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nôi
Điện thoại 0433522476
Fax 0433513504
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)