Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án giao thông 2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 01, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại 0433501698
Fax 0433720078
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)