Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 0988109218
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)