Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Hỗ trợ Y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Long An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại 0723838242
Fax 0723553724
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)