Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đại học Việt Đức
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại (08)37251901
Fax (08)37251903
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)