Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Lầu 14, Khách sạn Dầu khí, số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại 0643588999
Fax 0643588998
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)