Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH TVXD Khang Phú
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 119 Quang Trung - Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0523518664
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)