Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Dầu khí Việt Nam (Tp Hà Nội) - Trung tâm Phân Tích Thí Nghiệm
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Nhà G1, Khách sạn Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại (08)35566129
Fax (08)35566132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)