Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 119 ẤP BẮC P.5, TP. MỸ THO, TIỀN GIANG
Điện thoại 0736250200
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)