Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 06, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533877875; 0533877595
Fax 0533877875
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)