Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38277371x72
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)