Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Trung tâm mô phỏng TC Chiến dịch chiến lược HVQP
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 93 Đường Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy. Hà Nội
Điện thoại (04)37916273
Fax (04)37916273
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)