Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÊ LINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thôn Đại Bái - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại 0422454767
Fax 0438181340
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)