Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 22 Bis Phan Đăng Lưu Phường 6 Quận Bình Thạnh
Điện thoại 0822160492
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)