Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng công ty Đông Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản,Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại,khu 7B,Cẩm Phú,Cẩm Phả,Quảng Ninh
Điện thoại 0333711267
Fax 0333711266
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)