Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Y tế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội
Điện thoại 0438464415
Fax 0438464416
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)