Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Y tế dự phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0437366521
Fax 0437366164
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)