Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Hà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai
Điện thoại 0203880227
Fax 0203880942
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)