Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 02 Hạc Thành- Tân Sơn- Thành phố Thanh Hoá
Điện thoại 0373851638
Fax 0373759961
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)