Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02438642793
Fax 02438642792
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)