Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 505
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Kinh tế Dự án - Công ty cổ phần Sông Đà 505, số 322 Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng
Điện thoại 05113956481
Fax 05113956480
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)