Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình thể thao kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà nội đào tạo
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 14 Trinh Hoai Duc - Ha Noi
Điện thoại 0438455773
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)