Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng 307
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1A, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)35746565
Fax (04)35746565
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)