Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 65 Lạc Trung- Hai Bà Trưng, Hà nội
Điện thoại 36367727
Fax 36367728
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)