Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm viễn thông khu vực III
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 4 Ông ích Khiêm - Quận Hải Châu - Tp Đà nẵng
Điện thoại 05113827905
Fax 05113826047
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)