Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Quãng Ngãi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 243 Trần Hưng Đạo,TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0552210661
Fax 0552220222
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)