Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 16 Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại 0822200442
Fax 0822200478
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)