Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA CHỮA Ô TÔ TRUNG THƯỢNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 80 phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438524765
Fax 0435740852
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)