Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 607, đường CMT8, KP2, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0903376282
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)