Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 40, Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333875225
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)