Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062)2210300
Fax (062)3739630
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)