Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 113, Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (079)2211611
Fax (079)2461005
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)