Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA giao thông III Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 13 đường Hạc Thành, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa
Điện thoại 0373711542
Fax 0373852753
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)