Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HÒA BÌNH HD
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 79 Dương Hòa, phường Tân Bình, TP Hải Dương
Điện thoại 03203865388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)