Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC II
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 137 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HCM
Điện thoại 0838815011
Fax 0838815026
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)