Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KIÊN GIANG
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 738 nguyễn trung trực , phường an hòa ,thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 0773920497
Fax 0773920347
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)