Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 3
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 879- đường 30/4- Phường 11- Thành phố Vũng Tàu- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 0643623566
Fax 0643627103
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)