Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ 46, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
Điện thoại 0293893559
Fax 0293850676
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)